Εισαγωγή στο οικονομικό μοντέλο της επιμελητείας

Απαντήσεις σε συχνές απορίες. / Frequently Asked Questions.
Post Reply
OAL109 Mike Ionas
Administrator
Administrator
Posts: 1276
Joined: Mon May 31, 2010 6:09 pm
Name: Mike Ionas
Callsign: OAL109

Εισαγωγή στο οικονομικό μοντέλο της επιμελητείας

Post by OAL109 Mike Ionas »

1. Επιλέγουμε Είσοδος από το μενού της Επιμελητείας στο site

Image

2. Εισάγουμε το PilotID και Password που μας δώθηκε από τον Pilots' Manager όταν γραφτήκαμε στην Εικονική Ολυμπιακή (σε περίπτωση που δεν το θυμόμαστε ελέγχουμε το email εγγραφής ή χρησιμοποιούμε τη φόρμα Forgot your password.
Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε βοήθεια επικοινωνούμε με τον Pilots' Manager)


Image

(Μετά την πρώτη είσοδο και εφόσον έχουμε ενεργοποιημένα τα cookies στον IE το site θα θυμάται τα στοιχεία μας και θα μας προωθεί κατευθείαν στο log μας).

3. Επιλέγουμε εταιρία από το dropdown menu και πατάμε login
Image

4. Προκειμένου να δούμε τα διαθέσιμα αεροσκάφη και να επιλέξουμε με ποιο θα πετάξουμε επιλέγουμε Flights --> Book a Flight
Image

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται το αεροδρόμιο στο οποίο βρισκόμαστε σαν πιλότοι (Current Position)
Image

Εάν θέλουμε να μεταφερθούμε σε άλλο αεροδρόμιο βάζουμε το ICAO του αεροδρομίου και πατάμε Buy Ticket.
Image

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο που βρισκόμαστε εμφανίζεται η λίστα με τα αεροσκάφη που επιτρέπει ο βαθμός μας να πετάξουμε και δεν είναι κλεισμένα από κάποιον άλλο ή σε service
Image

Εάν θέλουμε να δούμε όλο τον στόλο τις εταιρίας επιλέγουμε "Show All Aircaft"
Image

Το κάθε αεροσκάφος είναι μοναδικό και εμφανίζεται με τον τύπο του (A320), νηολόγιο (SX-DGJ), ώρες πτήσης (10), κύκλους πτήσης (9), ναυτικά μίλια (2517), διαθεσιμότητα (Image=διαθέσιμο, Image=κλεισμένο, Image=σε διαφορετικο αεροδρόμιο από αυτό που βρισκόμαστε, κόκκινο=service), reposition menu, κατάσταση (98,97%) service menu:
Image

Επιλέγοντας τον τύπο A320 με αριστερό κλικ εμφανίζονται πληροφορίες για το αεροσκάφος που επηρεάζουν τα performance, έσοδα και έξοδα
Image

Επιλέγοντας το νηολόγιο SX-DGJ εμφανίζονται τα συνολικά κέρδη (ή ζημιά) του αεροσκάφους, η θέση του, η τελευταία ημερομηνία πτήσης και ο τελευταίος χειριστής που το πέταξε
Image

Επιλέγοντας το αεροδρόμιο LGAV εμφανίζονται πληροφορίες για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο που βρίσκεται το αεροσκάφος
Image

Επιλέγοντας το εικονίδιο του flight log Image

εμφανίζονται οι πτήσεις του αεροσκάφους των τελευταίο μήνα. Μπορούμε αν επιλέξουμε συγκεκριμένο έυρος ημερομηνιών και να δούμε τις πτήσεις του αεροσκάφους εκείνη την περίοδο
Image

Επιλέγοντας το εικονίδιο για το reposition Image
εμφανίζεται το reposition menu μέσω του οποίου μπορούμε να μεταφέρουμε το αεροσκάφος σε αλλο αεροδρόμιο από αυτό που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Κάθε reposition κοστίζει 2000 credits
Image

Επιλέγοντας το εικονίδιο για το maintenance Image
εμφανίζεται η κατάσταση των επιμέρους συστημάτων του αεροσκάφους, με τις ώρες που απαιτούνται για service καθώς και το κόστος. Επίσης εμφανίζεται το maintenance log του αεροσκάφους
Image

5. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να πετάξουμε από την Αθήνα με το συγκεκριμένο A320 επιλέγουμε με αριστερό κλικ το πράσινο αεροπλανακιImage
και εμφανίζεται το menu επιλογής πτήσης

Image

6. Σβήνουμε τον τύπο του αεροσκάφους και πατούμε Find
Image

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες πτήσεις από το αεροδρόμιο που βρίσκεται το αεροσκάφος εκείνη τη στιγμή (LGAV στην προκειμένη περίπτωση). Εμφανίζονται μόνο τα 100 πρώτα σχέδια πτήσης με τα παρακάτω στοιχεία:
- Αριθμό πτήσης.
- Αεροδρόμιο αναχώρησης.
- Ώρα αναχώρησης σε UTC.
- Αεροδρόμιο προορισμού.
- Τύπος αεροσκάφους.
- Διάρκεια πτήσης.
- Ποιες ημέρες τις εβδομάδας είναι διαθέσιμη η πτήση (1=Δ, 2=Τ, 3=Τ, 4=Π, 5=Π, 6=Σ, 7=Κ).

Ανάλογα με το βαθμό μας θα εμφανίζονται μόνο οι πτήσεις που μπορούμε να πετάξουμε. Παρόλα αυτά, αν μια πτήση εμφανίζεται με DH8D και επιθυμούμε να την πετάξουμε με άλλο τύπο αεροσκάφους που επιτρέπει ο βαθμός μας μπορούμε να το κάνουμε.

Για να βρούμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο πτήσης χρησιμοποιούμε τα σχετικά φίλτρα. Υπάρχουν τρεις τρόποι αναζήτησης:
- Επιλέγοντας αεροδρόμιο προοροσμού (π.χ. LGAV, LGTS, LGRP, κλπ).
- Επιλέγοντας τύπο αεροσκάφους (π.χ. DH8A, DH8D, A320, κλπ).
- Επιλέγοντας αριθμό πτήσης (π.χ. OAL411, OAL412, κλπ).
Image

7. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να πετάξουμε την OAV0600 για Λονδίνο. Την επιλέγουμε με αριστερό κλικ στον αριθμό πτήσης OAV0600
Image

Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα με τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Τύπος πτήσης.
2. Αριθμός πτήσης.
3. Τύπος αεροσκάφους και νηολόγιο.
4. TAS (True AirSpeed) του συγκεκριμένου αεροσκάφους.
5. Αεροδρόμιο αναχώρησης.
6. Terminal/Gate αναχώρησης
7. Ώρα αναχώρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σε UTC (δεν είναι υποχρεωτικό να φύγουμε την συγκεκριμένη ώρα, αλλά είναι η ώρα που φεύγει κανονικά η συγκεκριμένη πτήση).
8. Προτεινόμενο υψόμετρο (μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση μας, ανάλογα με τις συνθήκες).
9. Προτεινόμενο σχέδιο πτήσης (μπορούμε να το αλλάξουμε εφόσον εντοπίσουμε κάποιο λάθος και να ενημερώσουμε τον υπεύθυνό της εταιρίας για αυτό).
10. Αεροδρόμιο προορισμού.
11. Terminal/Gate προοριμού
12. Αναμενόμενη διάρκεια πτήσης (Estimated Time Enroute).
13. Αγνοήστε αυτό το πεδίο.
14. METAR και TAF για τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού εφόσον είναι διαθέσιμα.
15. Τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες για την πτήση.
16. ΝΟΤΑΜ για τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού εφόσον είναι διαθέσιμα.
Image

8. Στη συνέχεια επιλέγουμε Send Pirep Image
για να κλείσουμε την πτήση και εμφανίζεται η επόμενη σελίδα όπου πρέπει να επιλέξουμε:


- Network: VATSIM ή IVAO από το dropdown menu ανάλογα με το δίκτυο στο οποίο σκοπεύουμε να πετάξουμε.
- Flight Plan: Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το σχέδιο πτήσης εφόσον επιθυμούμε.
- Passengers: Πληκτρολογούμε 1. Θα μπορέσουμε να βάλουμε τον πραγματικό αριθμό επιβατών αργότερα.
-Block out: Είναι η ώρα που κάναμε book την πτήση, αργότερα το acars θα την αλλάξει με την ώρα που λύσαμε Parking brakes.
-Block in: Πληκτρολογούμε +1 λεπτο απο την ωρα του Block out. To acars θα γράψει την ώρα που θα βάλουμε Parking brakes στο αεροδρόμιο προορισμού.
Image

9. Επιλέγουμε Submit και εμφανίζετε το FlightID καθώς και τυχόν assignments που μπορεί να έχουμε για τον συγκεκριμένο μήνα.
Εφόσον θέλουμε να πετάξουμε το assignment επιλέγουμε Fly Mission, διαφορετικά επιλέγουμε Click Here to return to your flights.

Image

10. Επιστρέφουμε στο Pilot Logbook όπου η πτήση που έχουμε κλείσει εμφανίζεται με Image καθώς δεν τη έχουμε πετάξει ακόμα.
Image

Στη συνέχεια πετάμε την πτήση μας κανονικά στη VATSIM ή τον IVAO.

Είναι υποχρεωτική η αυτοματοποιημένη αποστολή PIREP μέσω του OAV ACARS.

Εφόσον ολοκληρώσετε την πτήση και αποστείλετε το PIREP, μπορείτε να πάτε στην επιμελητεία και επιλέγοντας My Flights και το εικονίδιο του status για τη συγκεκριμένη πτήση να δείτε τα έσοδα/έξοδα της πτήσης σας
Image

ενώ επιλέγοντας το Flight Details εμφανίζεται αναλυτικά το PIREP που στείλατε
Image
Image
Post Reply